Privacyverklaring


Privacy verklaring

 

Stitch & Sew , gevestigd aan Raadhuisstraat 1 5854 AX te Bergen is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

 

1. Contactgegevens

https://www.stitch-sew.nl

 

Raadhuisstraar 1

5854 ax Bergen

06-17119620

 

KvK nummer: 80004849

BTW nummer: NL003379428B56

 

2. Persoonsgegevens die wij verwerken

Stitch & Sew  verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. 

 

Stitch & Sew  verwerkt onderstaande gegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres (geanonimiseerd)
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op de website van Stitch & Sew 
 • Interbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer

 

3. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

De website en/of diensten van Stitch & Sew  hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij deze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld van minderjarige, neem aan contact met ons op via info@stitch-sew.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

4. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stitch & Sew  verwerkt jou persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van de betaling van de consument.
 • Verzenden van een eventuele nieuwsbrief en/of reclamefolder van Stitch & Sew 
 • .
 • De consument te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • De consument te kunnen informeren over wijzigingen van de diensten of producten van Stitch & Sew.
 • Om goederen en diensten bij de consument te bezorgen.Stitch & Sew 
 •  analyseert het gedrag van de consument op de website om daarmee te website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op de voorkeuren van de consument.


      Stitch & Sew volgt het surfgedrag van de consument over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op de behoeften van de consument. 

Stitch & Sew  verwerkt persoonsgegevens als Stitch & Sew  hier wettelijk toe is verplicht, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze betalingsaangifte. 

 

5. Geautomatiseerde besluitvorming

Stitch & Sew  neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor een persoon. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s en/of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stitch & Sew ) tussen zit.

 

6. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stitch & Sew  bewaart de persoonsgegevens van de consument niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor gegevens worden verzameld. Stitch & Sew  hanteert de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Vraag of aanvraag - persoonsgegevens > bewaartermijn maximaal 2 jaar
 • Offerte - persoonsgegevens > bewaartermijn maximaal 2 jaar
 • Facturatie - persoonsgegevens > bewaartermijn maximaal 7 jaar

 

7. Delen van persoonsgegevens met derden

Stitch & Sew  verstrekt uitsluitend aan derde en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met de consument of om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen. Denk hierbij aan het verstrekken van en adres voor het verzenden van producten. 

 

8. Cookies, of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

Stitch & Sew  maakt gebruik van functionele, analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website van Stitch & Sew  wordt opgeslagen in de browser van de computer, tablet of smartphone van de consument. Stitch & Sew  gebruikt cookies voor een technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website van Stitch & Sew  naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld de voorkeursinstellingen van de consument onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast zijn er cookies die het surfgedrag van de consument bijhouden zodat Stitch & Sew  op maat gemaakte content en advertenties kunnen verstrekken op de behoeften van de consument.

 

Wanneer er gebruikt gemaakt wordt van cookies op de website van Stitch & Sew  wordt de consument hier bij een eerste bezoek van op de hoogte gebracht en wordt er toestemming gevraagd. Wanneer deze niet gevraagd wordt, worden er geen cookies gebruikt op de website. Wanneer de consument geen toestemming wil geven voor cookies, zijn deze af te melden door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies opslaat. Daarnaast kan de consument eerder opgeslagen informatie verwijderen via de instellingen van de webbrowser. Zie voor toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 

Via de website van Stitch & Sew  wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Stitch & Sew  gebruikt deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

 

Via de website van Stitch & Sew  wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Facebook, als deel van de “Facebook Pixel”-dienst. Stitch & Sew  gebruikt deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken en gerichte advertenties te tonen op Facebook. Hierbij wordt een gebruikersprofiel opgebouwd tijdens uw bezoek aan deze website. Facebook kan deze informatie aan derden verschaffen indien Facebook hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Facebook verwerken.

De informatie wordt overgebracht naar en door Facebook voor onbepaalde tijd opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

 

Cookie lijst

 

Cookie: Googly Analytics

Naam: _ga

Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet

Bewaartermijn: 2 jaar

 

Cookie: Googly Analytics

Naam: _gid

Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet

Bewaartermijn: 24 uur

 

Cookie: Googly Analytics

Naam: _gat

Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet

Bewaartermijn: 1 minuut

 

Cookie: Facebook

Naam: facebookpixel

Functie: hoe bezoekers de website gebruiken en gerichte advertenties te tonen op Facebook

Bewaartermijn: onbepaalde tijd

 

Indien de consument de website wenst te gebruiken zonder trackers, raden wij aan om een privacy-bevorderende browser-plugin te installeren zoals disconnect.me, ‘Do Not Track Me of Ghostery’. Hiermee kan de consument per website en tracker aangeven of dat de consument deze wilt toestaan. Het kan zijn dat een bepaalde functionaliteit door het gebruik van plugins niet beschikbaar is. 

 

9. Social Media

Op de website van Stitch & Sew  zijn eventuele buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (‘liken’) of delen (‘tweeten’) op sociale netwerken als Facebook en Twitter. Deze buttons werken door middels codes die van Facebook of Twitter zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Lees de privacyverklaring van Facebook en van Twitter (welke regelmatig wijzigen) om te lezen wat zij met persoonsgegevens van consumenten doe welke zij via deze cookies verwerken. 

 

De informatie die verzameld wordt, wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Twitter, Facebook, Google + en LinkedIn en opgeslagen of servers in de Verenigde staten. Twitter, Facebook, Google + en LinkedIn stellen zich te houden aan de Privacy Shield principes en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Minister van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

 

10. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

De consument heeft het recht om zijn/haar persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft de consument recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door Stitch & Sew . De consument heeft ook het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat de consument bij Stitch & Sew  een verzoek in kan dienen om persoonsgegevens die wij beschikken van de consument in een computerbestand naar de consument, of door de consument genoemde derde partij, door te sturen.

 

Een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensovervraging van de persoonsgegevens van de consument of verzoek tot intrekking van een toestemming of bezwaar op de verwerking van persoonsgegevens, sturen naar info@stitch-sew.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door de consument is gedaan, vragen wij de consument om een kopie van een identiteitsbewijs. MRZ (machine readable zone), documentnummer en burgerservicenummer (BSN) mogen zwart gemaakt worden. Dit ter bescherming van de privacy van de consument. 

FStitch & Sew  wil de consument er op wijzen dat er mogelijkheid bestaat tot het indienen van een klacht bij de nationale toezichthouder, de autoriteit persoonsgegevens. Dit kan via: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

11. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

 

Stitch & Sew  neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als de consument het idee heeft dat persoonsgegevens toch niet goed beveiligd worden of er aanwijzingen zijn van misbruik, kan er contact opgenomen worden met Stitch & Sew